สำหรับ อจ.ผู้สอน

เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง

เทคนิคการถ่ายทำวีดีทัศน์

การสร้างงานและตัดต่อวีดีทัศน์

การใช้โปรแกรมการตัดต่อวีดีทัศน์

การใช้งานโปรแกรมการนำเสนอ

การวางแผนถ่ายภาพทางยุทธวิธี

ปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง

ปฏิบัติเทคนิคการถ่ายทำวีดีทัศน์